Helmi - dramatisk dikt

Författare
Hanna Ongelin
(Af H.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1872 Finland, Helsingfors, Helsingfors 65 sidor.