Helsingfors studentkårs historia 5, Studenter och idéer : studentkåren vid Helsingfors universitet 1828-1960, 1 : 1828-1852

Författare
Matti Klinge
(Övers. av Bertel Kihlman.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentkåren, Helsingfors univ. 1969 Finland, Helsingfors 236 sidor., [12] pl.-bl.