Helsingfors studentkårs historia 6, Studenter och idéer : studentkåren vid Helsingfors universitet 1828-1960, 2 : 1853-1871

Författare
Matti Klinge
(Övers. av Bertel Kihlman.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentkåren, Helsingfors univ. 1971 Finland, Helsingfors 244 sidor., [11] pl.-bl.