Helsingfors studentkårs historia 8, Studenter och idéer : studentkåren vid Helsingfors universitet 1828-1960, 4 : 1917-1960

Författare
Matti Klinge
(Övers. av Bertel Kihlman)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentkåren, Helsingfors univ. 1979 Finland, Helsingfors 403 sidor., [17] pl.-bl. 25 cm 951-662-233-X
Studentkåren, Helsingfors univ. 1978 Finland, Helsingfors 437 sidor., [17] pl.-bl. 25 cm
Studentkåren, Helsingfors univ. 1971 Finland, Helsingfors 244 sidor., [11] pl.-bl.
Studentkåren, Helsingfors univ. 1969 Finland, Helsingfors 236 sidor., [12] pl.-bl.
Studentkåren, Helsingfors univ. 1967- Finland, Helsingfors