Helsingfors - Finlands ansikte

Författare
Karl-Gustav Roos
(Foto: K-G Roos, text: Jörn Donner.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier, Bergendahl 1961 Sverige, Stockholm, Göteborg [201] sidor. ill.
Söderström, Bergendahl 1961 Finland, Helsingfors, Göteborg [201] sidor. ill.