Helsinglands cotyledoneæ och heteronemeæ - academisk afhandling

Författare
Robert Wilhelm Hartman
(Med vidtberömda Philos. Facultetens tillstånd, under inseende af mag. Elias Fries ..)
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Träslottet, Nyström 1973 Sverige, Arbrå, Bollnäs 48 sidor.
Landin 1854 Sverige, Gefle 36
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan