Helsovårdslära för äktenskapet och dess fysiologi - Medicinsk och naturvetenskaplig afhandling om man och qvinna i äktenskapet : Med 9 af bildn:r

Författare
(Öfv. af O. H. G-d)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Associationsboktr. 1895 Sverige, Stockholm 175, (1) sidor.
Associationsboktr. 1894 Sverige, Stockholm 176 sidor. : ill.