Helträdsflis i spånskivor - fullskaleförsök i Broby

Författare
Hartwig Blümer
(Hartwig Blümer och Bertil G. Nordlinder)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1977 Sverige, Stockholm 19 sidor.