Helvetets förhistoria - straff och sällhet i den andra världen i förkristen religion

Författare
Martin P. Nilsson
(Martin P:n Nilsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Aldus/Bonnier, Berling 1963 Sverige, Stockholm, Lund 110 sidor.
nnnn , Stockholm 109 s ill