Hembakning - Jäsbröd, munkar, småbröd, tårtor, bakelser m. m

Författare
Thora Holm
(Thora Holm med 38 illustr.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Åhlén & Åkerlund 1929 Sverige, Stockholm 83, xii sidor. ill. 19 cm
Åhlén & Åkerlund 1922 Sverige, Stockholm 83 sidor. ill.