Hembygdens arv. Kulturhistoriska bilder från en värmlands-socken - Utg. Illustr.

Författare
John Engvall
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1952 Sverige, Arvika ill.
Värmskogs fornminnes- och hembygdsförening 1952 Sverige, Värmskog 68 sidor. : ill.