Hembygdsdikter skrivna av Gålsjö-bor

Författare
(Texter sammanställda av Kerstin Holmberg omslag och illustrationer: Barbro Sörquist Nilsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
SCB-tryck 1998 Sverige, Gålsjö, Örebro 104 sidor. ill.