Hemdatorer - en introduktion

Författare
Peter Lafferty
(Peter Lafferty övers., granskning och bearb.: Inge R L Larsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier fakta 1984 Sverige, Stockholm 181 sidor. : ill. 20 cm 91-34-50386-2