Hemigaster, ein neuer Typus unter den Basidiomyceten - Mit 2 Tafeln

Författare
Hans Oscar Juel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1895 Sverige, Stockholm