Hemma te' vårat - minnen från en gammal västgötabygd

Författare
Harald Åkerstein
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sv. allmogeförl. 1931 Sverige, Vetlanda 136 sidor.