Hemmafru byter yrke? - fem uppsatser till en radiokurs

Författare
(Britt-Marie Bystedt ... red. av Monica Boëthius.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges radio, Schmidt 1965 Sverige, Stockholm, Helsingborg 64 sidor.
Vi-skolan, Brevskolan 1965 Sverige, Stockholm 40 sidor.