Hemmen i den nya världen Punktskrift - en dagbok i brev skrivna under tvenne års resor i norra Amerika och på Cuba

Författare
Fredrika Bremer
(Fredrika Bremer.)
Målgrupp
Vuxen
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
MTM 2015 Sverige, Johanneshov
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan