Hemmen i den nya världen Sednare delen - en dagbok i bref skriven under tvenne års resor i Norra Amerika och på Cuba

Originaltitel
Hemmen i den nya världen
Författare
Fredrika Bremer
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1866 Sverige 425 sidor.