Hemmesdynge kyrkogård - arkeologisk förundersökning, 2000 : RAÄ 35 : Hemmesdynge socken, Trelleborg kommun, Skåne län

Författare
Jan Kockum
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Regionmuseet 2004 Sverige, Kristianstad 10 sidor.