Hemmet eller Familjesorger och -fröjder : teckningar ur vardagslivet

Författare
Fredrika Bremer
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Albert Bonniers förlag 2015 Sverige 360 sidor. 978-91-0-014389-3