Hemmets stora handbok

Författare
(Utg. av Elise Adelsköld, Sigrid Westfelt, Ingeborg Zethelius. Med bidrag av Margaret Berg, Naemi Elg och Gerhard Tauvon)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hökerberg 1930 Sverige, Stockholm 418s.,4 pl.