Hemmets trädgårdsbok - kortfattad handledning i köksväxtodling jämte anvisningar för träds och buskars plantering och vård m.m. : efter nyaste källor och praktiska rön

Författare
Harald Åkerstein
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
L. F. Hasselkvists bokh. i distr. 1918 Sverige, Borlänge 80 sidor.