Hemsjukan, af Henrik Stilling. Örebro, tryckt hos N.M. Lindh. =1-5. 1815-17.= Del 1, Första delen. 1815. 238 s

Författare
Johann Heinrich Jung-Stilling
Språk
Okänt
Förlag År Ort Om boken ISBN
1815 Sverige, Örebro