Hemsjukan, af Henrik Stilling. Örebro, tryckt hos N.M. Lindh. =1-5. 1815-17.= Del 2, Andra delen. 1816. 232 s

Författare
Johann Heinrich Jung-Stilling
Språk
Okänt
Förlag År Ort Om boken ISBN
1816 Sverige, Örebro