Hemsjukvård i livets slutskede - ett vårdprogram

Författare
(Sammanställt av Anita Andersson och nio andra)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norra hälso- och sjukvårdsdistriktet, Jönköpings läns landsting 1988 Sverige, Jönköping 40 sidor. : ill.