Hemslöjd, Studiehandledning - den svenska hemslöjden fram till 1800-talets slut

Författare
Anna-Maja Nylén
(Gertrud Ingers)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
H. Ohlsson 1976 Sverige, Lund 30 sidor. : ill. 30 cm 91-7114-124-3
H. Ohlsson, Seelig, Berling 1971 Sverige, Lund, Solna, Lund 30 sidor. ill.