Hemträdgårdens arbetskalender - Minneslistor för trädgårdsodlare och blomstervänner

Författare
Ossian Lundén
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1922 Sverige, Stockholm 121s
Norstedt 1913 Sverige, Stockholm 117 sidor.
Otava 1912 Finland, Helsingfors 117 sidor.