Henrietta och lilla Snurre

Författare
Carola Magnus, pseud. för Dickie Biörnstad
(Carola Magnus omslag och illustr. av Birgitta Folcker-Sundell)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell, Geber 1969 Sverige, Stockholm 115 sidor. : ill