Henrietta på Hoppetossevägen

Författare
Carola Magnus, pseud. för Dicki Biörnstad
(Carola Magnus omsl. och ill. av Birgitta Folcker)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Geber 1968 Sverige, Stockholm 93 sidor. : ill.