Henrik Allgén, Eva-Maria Eriksson, Rolf Hansson - Borås konstmuseum 18.10 - 22.11 1987, Norrköpings konstmuseum 10.4 - 29.5 1988

Författare
Borås konstmuseum
(Utställningskommissarier: Thomas Lind, Birgitta Flensburg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Borås konstmuseum: Norrköpings konstmuseum 1988 Sverige, Borås [18] sidor. : huvudsakligen ill.