Henrik Stillings ålderdom, af honom sjelf beskrifwen. Ett fragment. Jemte beskrifning rörande hans sista lefnadsdagar af desz dotterson Wilhelm Schwarz ... samt ett bihang af Jung-Stillings swärson dr. F.H.C. Schwarz ... Öfwersättning - Lund 1817. Tryckt i Berlingska boktryckeriet

Författare
Johann Heinrich Jung-Stilling
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1817 Sverige, Lund 112 sidor. =(s. 111/12 blank)=. 8:o.