Heroid. epistola, quæ inscribitur Penelope Ulyssi, Suethice reddita - p.p. interpres Gust. Ek

Författare
Publius Ovidius Naso
Språk
Latin
Förlag År Ort Om boken ISBN
1844 Sverige, Lundæ
1836 Sverige, Lundæ