Herr Eugen Dührings omvälvning av vetenskapen - (Anti-Dühring)

Författare
Friedrich Engels
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arbetarkultur 1955 Sverige, Stockholm 451 sidor. (451,(2)s)
Arbetarkultur 1944 Sverige, Stockholm 453 sidor.