Herrans heliga nattward. Betraktelser och böner af Magnus Fredrik Roos. Öfwersättning af G. Th-d

Författare
Magnus Friedrich Roos
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1872 Sverige, Lund, 1872. C. W. K. Gleerups förlag [2], 30 sidor.