Herravåldet! - en bok för män om våld mot kvinnor

Författare
Gunilla Rudling
(Gunilla Rudling, Nina Lindberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gloria, Graf. gruppen 1982 Sverige, Stockholm, Stockholm 362 sidor. ill. 21 cm