Herre - roman

Författare
Niels Fredrik Dahl
(Niels Fredrik Dahl.)
Genre
Roman
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Oktober 2009 Norge, Oslo 375 sidor. 978-82-495-0341-4