Herren är när - några ord på Julaftonen (4:de sönd. i Adv.)

Författare
Johan Christoffer Bring
(Af J.C. Bring)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1876 Sverige, Stockholm 20 sidor.