Hertha, eller En själs historia - teckning ur det verkliga lifvet

Originaltitel
Hertha
Författare
Fredrika Bremer
(Fredrika Bremer utgiven med inledning och kommentarer av Åsa Arping och Gunnel Furuland.)
Genre
Romaner, Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
SVS, Svenska Vitterhetssamfundet, Bulls Graphics 2020 Sverige, Stockholm, Halmstad 364 sidor 21 cm 978-91-7230-199-3
Svenska vitterhetssamfundet, Svenska vitterhetssamfundet, Instant Book AB 2016 Sverige, Stockholm, Stockholm, Stockholm xlii, 364 sidor 23 cm
Svenska vitterhetssamfundet, Svenska vitterhetssamfundet, Instant Book AB 2016 Sverige, Stockholm, Stockholm, Stockholm xlii, 364 sidor 21 cm 978-91-7230-182-5
De blindas bokfond 2005 Sverige, Älvsjö 10 vol. (918 sidor. tryckt punktskrift)
Eboklagret/Omnibus 2003 Sverige, Tyresö
Minerva 1986 Sverige, Göteborg, Ungern 408 sidor. 20 cm
Askild & Kärnekull, Seelig 1971 Sverige, Stockholm, Solna, Finland 426 sidor.
1971 Sverige, Stockholm 424 sidor.
Bonnier, Schildt, Schildt 1923 Sverige, Stockholm, Helsingfors, Helsingfors 2 vol. (309 sidor.)
Beijer, P. Palmquist 1913 Sverige, Stockholm, Stockholm 2 vol. (317 sidor.)
Bonnier 1856 Sverige, Stockholm 2 vol. (464, xiv sidor.)
Bonnier, E. Westrell 1856 Sverige, Stockholm, Stockholm 2 vol.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan