Hertha

Originaltitel
Hertha eller En själs historia
Författare
Fredrika Bremer
(Fredrika Bremer and Mary Botham Howitt)
Genre
Roman
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
General Books LLC 2012 USA, Memphis 117 sidor. 978-1-150-44690-0
1856 USA, New York : Putnam 383 sidor.
1856 Storbritannien, London s. iii-vi, 394 sidor.