Hertha - 150 års jubileum

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fredrika-Bremer-förbundet 2009 Sverige, Stockholm 147 sidor. ill.