Hesiod-Konkordanz - a computer concordance to Hesiod

Författare
Joseph R. Tebben
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1977 Tyskland, Hildesheim 326 sidor. 30 cm 3-487-06268-2