Het sprookje van Assepoester

Författare
Inga-Britt Allert
(Verteld door Inga-Britt Allert. Getekend door Nils E. Hansson.)
Språk
Nederländska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Alga 1948 Sverige, Stockholm 39,(1)s Ill