Het sprookje van Roodkapje

Författare
Inga-Britt Allert
(Verteld door Inga-Britt Allert. Getekend door Nils Hanson.)
Språk
Nederländska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Free-time 1947 Sverige, Stockholm 35,(1)s Ill