Heta linjen - en rysare

Författare
Nora Roberts
(Nora Roberts översatt av Peter Carlsson.)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Richter, Scandbook 1990 Sverige, Malmö, Falun 319 sidor. 19 cm
Richter, Scandbook 1989 Sverige, Malmö, Falun 318 sidor. 19 cm