Heterosexuell press och lesbisk litteratur

Författare
Emma Levén
(Emma Levén.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Univ. Institutionen för Kvinnovetenskap 1998 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Göteborg 31 s