Heureux Ulysse

Författare
Eyvind Johnson
(Eyvind Johnson traduit et adapté du suédois par E. et P. de Man.)
Språk
Franska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gallimard 1974 Frankrike, Paris 352 sidor.
1950 Frankrike, Paris 351 sidor.