Hiertatz altar, hwar uppå offras botfärdiga böner, ymniga tårar, bewekliga sukkar, gudeliga lofsånger; dem til tiänst, som en himmelsk förnöijelse med andakt åstunda

Författare
Peter Warnmark
(Uprättat genom Petter Warnmark.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1693 Sverige, Lund A12-C12. 12:o.