Hillmans Detektivbyrå II - Melodimysteriet

Författare
Folke Mellvig
Genre
Dramatik
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges radio 1950 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Stockholm 38 sidor.