Hillmans Detektivbyrå IV - Vattengraven

Författare
Folke Mellvig
Genre
Dramatik
Språk
Okänt
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges radio 1953 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Stockholm 52 sidor.
Sveriges radio 1950 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Stockholm 48 sidor.