Himmelska dagar

Författare
Nora Roberts
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Förlaget Harlequin 2020 Sverige 17.8 cm 978-91-509-4856-1
Harlequin 2017 Sverige, Stockholm 313 sidor 18 cm 978-91-509-2216-5
HarperCollins Nordic 2016 Sverige, Stockholm 313 sidor 22 cm 978-91-509-1935-6
Harlequin cop. 2014 Sverige, Stockholm 314 sidor. 19 cm 978-91-640-9828-3